Tamara Tošić                 Tatjana Đurković                 Marijana Jankov              Biljana Lončar

               

   Jovana  Bajčetić               Tamara Bojat                 Danka Topalović            Ivana Čabarkapa

               

   Jelena Karličić               Ivana Krivokapić            Radosava Kočanović           Ana Novović

                  

   Jovana Brašnjo               Jelena Varda                   Miljana Rondović          Biljana Vraneš

                  

   Aleksandra Lazarević           Mihaela Horvat           Milica Smiljković             Stojana Filipović

 

                  

    Jelena Tošić            Enida Bošnjak                 Bojana Milović